Trauma en neurofeedback

De laatste tijd worden er met grote regelmaat studies gepubliceerd over neurofeedback met fMRI. Een recente studie kijkt naar de beïnvloeding van de amandelkern bij patiënten die lijden aan een post traumatische stress stoornis. Dat het mogelijk is de amandelkern te beïnvloeden is al gebleken uit MRI studies met gezonde proefpersonen. (De amandelkern, misschien beter…

Neurofeedback bij een ‘Chemo-brein’

Behandeling van verschillende vormen van kanker gaat vaak gepaard met Chemotherapie en met operaties en dus zware narcoses. Dit brengt vervelende bijwerkingen met zich mee. Uit onderzoek in 2008 blijkt dat 82% van de vrouwen die behandeld worden tegen borstkanker cognitieve klachten ondervinden: slechter geheugen, slechte concentratie, niet helder kunnen denken enz. Daarnaast is er…