Sinds 2003 is het NCH als één van de eerste in Nederland gespecialiseerd in geavanceerde neurofeedback. Gecombineerd met andere vormen van biofeedback bieden wij een unieke en krachtige neurotherapie aan. We zijn een kleine praktijk waarin maatwerk en persoonlijke aandacht centraal staan.

Neurofeedback heeft bewezen effectief te zijn bij ondermeer: migraine, stemmingsstoornissen, angststoornissen, stoornissen in het autistische spectrum, concentratieproblemen en  slaapstoornissen. Neurofeedback traint de hersenen om beter te functioneren waardoor klachten en symptomen verminderen en soms zelfs verdwijnen.

Vanaf april 2016 is er in het NCH een Neurofeedback Register Psycholoog NIP aanwezig. Dit kan interessant zijn voor het declareren van de sessie's bij uw ziektekostenverzekeraar! 

 Schrijf u in voor een gratis proefsessie ›

Veel cognitieve, emotionele en lichamelijke klachten vinden hun oorsprong in de hersenen. Wanneer de hersenen niet optimaal functioneren is dit vaak terug te zien in een mentale, emotionele of fysieke onbalans. Neurofeedback leert de hersenen het lichaam beter te besturen. Doordat de hersenen hun taken beter leren uit te voeren kunnen zij lichamelijke processen beter coördineren. Het resultaat is dat u stressbestendiger wordt, uw concentratie neemt toe, u voelt zich fitter en slaapt beter. Daarnaast kunnen de prestaties (op school, het werk of sportief) duidelijk verbeteren. 

Onze geïntegreerde neurotherapie combineert de positieve effecten van neurofeedback met ondersteunende therapieën, zoals psycho-neuro-immunologie (PNI) en biofeedback op hartritme en spierspanning. Voor leermoeilijkheden en dyslexie/dyscalculie is extra ondersteuning mogelijk via de Integrated Listening System. Op deze manier bieden wij een volledige en complete behandeling aan om onze cliënten zo goed mogelijk te assisteren. Neurotherapie is bijzonder geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Bovendien is het ook leuk om te doen.

Neurotherapie is niet invasief en is volledig gericht op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Zo werken wij op een efficiënte manier samen met de cliënt naar een betere interne balans en meer stabiliteit.

Voor veel gestelde vragen omtrent neurotherapie, raadpleeg onze faq.

Toepassingen

ADD en ADHD

Attention Deficit Disorder (ADD) uit zich in een sterk gebrek aan concentratie. Bij Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) wordt dit gebrek aan concentratie gecombineerd met lichamelijke onrust en impulsiviteit. Uit studies blijkt dat 80 procent van de mensen met ADHD last heeft van bijkomende problemen, zoals depressies of angststoornissen. Het effect van neurofeedback bij ADHD is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat neurofeedback een effectief en veilig alternatief is voor medicijnen als Concerta en Ritalin. Door hersengolfpatronen te harmoniseren kan neurofeedback bijdragen aan het verminderen of zelfs laten verdwijnen van de symptomen van ADD en ADHD.

Concentratieproblemen

Bij concentratieproblemen anders dan ADD/ADHD is de vereiste vorm van concentratie voor bepaalde taken vaak niet goed genoeg ontwikkeld. Zowel volwassenen als kinderen staan tegenwoordig bloot aan zeer veel prikkels, wat kan resulteren in een verminderde concentratie. Neurofeedback traint de hersenen effectiever met taken om te gaan. Zo draagt neurofeedback bij aan een vermindering van concentratieproblemen en een verbetering in het werk- en leerproces.

Dyslexie en dyscalculie

Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van lezen en/of spellen van woorden. Bij dyscalculie heeft de persoon moeite met getallen. Bij zowel dyslexie als dyscalculie functioneren bepaalde centra in de hersenen niet goed of is er een gebrek aan communicatie tussen belangrijke hersengebieden. Met behulp van een gedetailleerde hersenscan kunnen wij de betrokken hersengebieden identificeren. Neurofeedback kan dan worden ingezet om de specifieke hersengebieden te trainen en zo beter te laten functioneren.

Autisme en PDD-NOS

Hoewel er verschillen zijn in symptomen, hebben stoornissen in het autistische spectrum een aantal overeenkomsten. Zo zijn er vaak problemen met sociale interacties, problemen met verbale en non-verbale communicatie en is er weerstand tegen verandering. In de meeste gevallen vertonen de hersenen niet voldoende flexibiliteit en is er een verminderde communicatie tussen de linker en rechter hersenhelft. Wij specificeren voor iedere cliënt een persoonlijke behandeling om zo de effectiviteit van neurotherapie te maximaliseren. Met neurotherapie verdwijnen autisme en PDD-NOS niet, maar wel kan het gedrag en het gevoelsleven van de persoon sterk verbeteren.

Migraine en spanningshoofdpijn

Meer dan 99 procent van alle hoofdpijn is spanningshoofdpijn of migraine. Een typische migraine-aanval begint vaak als een pulserende pijn aan één kant van het hoofd, die soms wel drie dagen kan aanhouden. Migraine gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgevoeligheid voor geluid en licht. Spanningshoofdpijn is vaak diffuus, drukkend of klemmend van aard. Neurofeedback helpt bij migraine en spanningshoofdpijn door de overprikkeling van de hersenen te verminderen. Mensen ervaren meer rust en de frequentie en intensiteit van de hoofdpijn nemen af.

Traumaverwerking en PTSS

Bij trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS) is het emotionele verwerkingsproces in de hersenen gestagneerd, waardoor er periodiek herbeleving optreedt van traumatische gebeurtenissen. Gebeurtenissen uit het verleden domineren het hedendaagse gevoelsleven. Wij hebben veel ervaring op het gebied van traumaverwerking en hebben een speciaal traumaprogramma ontwikkeld. Door middel van neurotherapie wordt het verwerkingstraject gestimuleerd zonder dat er herbeleving optreedt. Dit leidt tot meer rust, betere slaap, betere concentratie en meer emotionele stabiliteit.

Depressie

Depressie is een chronische aandoening die zich kenmerkt door een sterk verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Antidepressiva zijn volgens onderzoek slechts een fractie effectiever dan placebo-medicijnen, ondanks vaak heftige bijwerkingen. Neurofeedback blijkt in toenemende mate een veilige behandelmethode voor depressie, door zich te richten op hersengebieden met verhoogde alfa-activiteit. Tijdens neurotherapie wordt de balans tussen de linker en de rechter hersenhelft hersteld, wat zorgt voor een geleidelijke verlichting van de zware neerslachtigheid. Ook wordt op die manier de kans op terugval verkleind.

Slaapproblemen

Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals nachtmerries, stress of problemen met de biologische klok. Neurotherapie kan een uitstekende behandelwijze zijn bij slaapproblemen, omdat het op verschillende niveaus van de hersenen werkt en geen bijwerkingen heeft. Door onder meer een hersenscan wordt vastgesteld waar de slaapproblemen vandaan komen. Vervolgens worden de hersenen getraind om specifieke hersenfrequenties te verhogen die gepaard gaan met slaap en ontspanning. Andere hersenfrequenties, die gepaard gaan met onrust en stress, worden verlaagd. Dit leidt tot meer ontspanning als je wakker bent en een diepere en rustgevende slaap.

Burnout en stress

Een burnout is het resultaat van aanhoudende stress en wordt gekenmerkt door chronische vermoeidheid in combinatie met een sterk verminderde motivatie. Mensen met inspannende sociale beroepen, zoals in de gezondheidszorg en het onderwijs hebben vaak te kampen met burnout. Wij hebben een compleet neurotherapie-programma ontwikkeld waarin mensen leren om stress te herkennen en hanteren. Tijdens langdurige stress kunnen verschillende lichamelijke en fysiologische processen ontsporen daarom combineren wij neurotherapie met voedingssupplementen en psycho-neuro-immunologie. Wij begeleiden u naar een optimaal energieniveau en leren u om dit te behouden om zo terugval te voorkomen. Een van de tools die we inzetten voor mensen met burnout of overmatige stress is HeartLive Balance, een nieuwe generatie hartcoherentie apparaat waarmee men ook thuis kan trainen. HeartLive Balance is ontwikkeld door Stichting HeartLive in nauw samenwerking met het NCH.

Whiplash

Het NCH heeft veel ervaring met de behandeling van whiplash. Cliënten met een whiplash ervaren al binnen een paar sessies een verbeterde slaap, een verhoogde concentratie en zijn beter in staat om met prikkels om te gaan. Na ongeveer tien sessies worden, afhankelijk van het klachtenpatroon, vervolgprotocollen toegepast om de hersenfuncties zoals geheugen en attention shifting (verplaatsen van de aandacht) te verbeteren. Veel whiplash symptomen nemen met neurofeedback aanvankelijk zo snel af dat men de neiging krijgt teveel te gaan doen, wat tot een tijdelijke terugval kan leiden. Het NCH heeft inmiddels veel ervaring met de behandeling van een whiplash. Naast neurofeedbacktraining wordt er geadviseerd op het gebied van voeding en levensstijl om het herstelproces zoveel mogelijk te ondersteunen.

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die niet van genetische oorsprong zijn. Vaak heeft de persoon dan een normale ontwikkeling laten zien en is er plotseling sprake van een afwijking, bijvoorbeeld door een ongeluk, herseninfarct of hersenbloeding. Hierdoor vallen één of meerdere functies van de hersenen weg of verslechteren. Mogelijke chronische klachten zijn problemen met concentratie, denkvermogen, geheugen, motoriek en persoonlijkheidsveranderingen. Vaak verschijnen de aangedane hersengebieden als traag werkende of slecht communicerende gebieden op de hersenscan. Neurofeedback traint deze gebieden weer te communiceren en op een hoger niveau te werken. Dit gaat vaak gepaard met een duidelijke vooruitgang in het cognitief en emotioneel functioneren.

Epilepsie

Neurofeedback is begonnen met de ontdekking van de Amerikaanse psycholoog Barry Sterman die er in al de jaren ’60 min of meer bij toeval achter kwam dat katten na een neurofeedbacktraining minder epilepsie aanvallen kregen. Sindsdien zijn er vele onderzoeken gedaan naar de positieve effecten van neurofeedback bij mensen met epilepsie. Dankzij de stabiliserende invloed van neurofeedback op het brein kan het aantal epilepsie aanvallen al na tien trainingen drastisch worden teruggedrongen. Tegen het einde van een neurofeedback traject hebben veel cliënten hun medicatie al flink af kunnen bouwen, in sommige gevallen is men zelfs helemaal gestopt. Vanuit het NCH bevelen we aan dat afbouwen van medicatie altijd in overleg met de behandelend arts gebeurt.

Stressmanagement

Stress is een onderdeel van het dagelijks leven. Maar soms neemt stress de overhand en beperkt het iemand sterk in zijn of haar functioneren. Langdurige stress kan zelfs leiden tot een burnout. Ons stressmanagement-pakket geeft op basis van uitgebreide fysiologische metingen inzicht in de reactie van het autonome zenuwstelsel op stress en het herstel ervan. Op basis van de uitkomsten kunnen wij u trainen beter en effectiever om te gaan met stressvolle situaties hetgeen uw stressbestendigheid zal verhogen. Een van de tools die we hiervoor inzetten is HeartLive Balance, een nieuwe generatie hartcoherentie apparaat waarmee men ook thuis kan trainen. Met HeartLive Balance zijn de feedback mogelijkheden uitgebreider dan bij andere hartcoherentie tools, men kan feedback geven via het kijken naar foto's, films of games. Meer informatie over HeartLive Balance is te vinden op de site van stichting HeartLive.

Meditatie en Persoonlijke Groei

Neurotherapie wordt in toenemende mate ingezet bij meditatie en persoonlijke groei. Met behulp van alfa, alfa-theta en gamma-trainingen helpen wij u dieper in meditatie te komen en ruimen eventuele blokkades hiervoor uit de weg. Neurotherapie is geschikt voor zowel beginnende als ervaren mediteerders. Voor beginnende mediteerders is het van belang dat men eerst een traject doorloopt om onverwerkte herinneringen te helpen integreren. Daarna kan men met meer succes het alfa(-theta) traject ingaan. Gamma-trainingen zijn geschikt voor ervaren mediteerders.

Prestatiebevordering

Topsporters en mensen die werken op hoog organisatorisch of artistiek niveau hebben veel baat bij neurotherapie. Vooral bij functies waar topprestaties geleverd moeten worden is interne coherentie zeer bepalend voor succes. Interne coherentie is lastig te definiëren, maar refereert ondermeer naar: doelgerichtheid, inspiratie, bewustzijn en contact maken met je passie. Ons prestatiebevordering-pakket zet het persoonlijk leerproces in een stroomversnelling om sneller tot interne coherentie te komen. Een van de tools die we inzetten voor prestatieverhogende training is HeartLive Balance, een nieuwe generatie hartcoherentie apparaat waarmee men ook thuis kan trainen. Met HeartLive Balance zijn de feedback mogelijkheden uitgebreider dan bij andere hartcoherentie tools, men kan feedback geven via het kijken naar foto's, films of games. Meer informatie over HeartLive Balance is te vinden op de site van stichting HeartLive.

Dementie

In Nederland lijden naar schatting 250.000 mensen aan dementie en, gezien de toenemende vergrijzing, zal dit aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Met 70% zijn de mensen die Alzheimer hebben de grootste groep. De laatste jaren zijn er een aantal onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat neurofeedbacktrainingen verbeteringen laten zien op geheugentaken en op andere cognitieve vaardigheden. Dit is onderzocht bij zowel mensen die lijden aan deze ziekte als ook bij mensen die geen problemen hebben

Bewust Gezond

De Bewust Gezond visie, ontwikkeld door Dirk Zoutewelle, is een totaal visie op gezondheid waarin inzichten uit de voedingsleer, de orthomoleculaire wetenschap en de klinische Psycho-Neuro-Immunologie gecombineerd worden. De intensieve kennisuitwisseling tussen het NCH en het Dirk Zoutewelle Instituut heeft geleid tot een dieper inzicht in de relatie tussen hersenactiviteit, stofwisseling, voeding en klachtenpatronen. Dit stelt ons in staat om betere diagnoses en neurofeedbackbehandelingen uit te voeren aangevuld met gerichte adviezen over levensstijl en voeding.

"Ik voelde mij erg gezien en gehoord en ik was blij met het behaalde resultaat, daar waar veel andere therapieën faalden!" Minwood, Hilversum

De meeste verzekeraars vergoeden neurofeedback en neurotherapie deels of geheel via het aanvullend zorgpakket. Afhankelijk van de reden voor behandeling valt neurotherapie bij sommige verzekeraars onder psychologische begeleiding en bij anderen onder complementaire/alternatieve geneeswijzen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u lezen op welke vergoedingen u recht heeft.

Drs. Erik van Beuningen is als psycholoog geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Al onze therapeuten zijn geregistreerd bij de Vakgroep Integrale Gezondheidszorg (VIG) van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG). 

Belastingaftrek

Onze zakelijke klanten en sportbeoefenaars die neurotherapie inzetten ten behoeve van stressmanagement en/of prestatiebevordering kunnen gemaakte trainingskosten van de belasting aftrekken.

tarieven

Neurotherapie bestaat uit een serie intensieve één-op-één sessies. Wij streven ernaar om neurotherapie voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Na het eerste gesprek kijken wij samen met de cliënt naar de meest efficiënte en best passende vorm van neurotherapie. Iedereen is uniek; onze sessies dus ook. Hoeveel sessies er nodig zijn varieert en is individueel zeer verschillend. Voor een optimaal resultaat zijn vaak minimaal 20 sessies nodig.

Kosten

  • Uitgebreide en gedetailleerde intake: € 380,-
  • Enkele neurotherapie-sessie: € 95,- 

 

Meldt u zich aan voor een gratis en vrijblijvende proefsessie!

Neurotherapie Centrum Hilversum is een stichting zonder winstoogmerk en pionier op het gebied van neurofeedback in Nederland. Onze missie is onze cliënten de mogelijkheid geven zelf hun mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. Omdat neurotherapie de hersenen actief aan het werk zet zijn de positieve resultaten voor de meeste mensen vaak blijvend van aard.

In hechte samenwerking met de Neurotherapy Centers for Health in de VS werken we aan onderzoek en ontwikkeling van dit vakgebied.. Tevens verzorgen wij opleidingen tot professionele neurotherapeuten.  

Scroll naar beneden voor meer informatie over onze ervaren therapeuten. Wilt u meer weten over onze opleidingen? Kijk dan hier.

Het Team

Guusje Roozemond

Na tien jaar als milieu ingenieur te hebben gewerkt bij een raadgevend ingenieursbureau, leidde het pad van Guusje Roozemond naar Thailand en Maleisië. In Kuala Lumpur richtte zij een centrum voor persoonlijke ontwikkeling op. Bij haar terugkomst naar Nederland in 1997 kwam zij tijdens werkzaamheden voor de Fred Foundation in aanraking met neurofeedback. Hier zag ze een enorm potentieel in voor het welzijn van mensen. Samen met Erik van Beuningen en Jan Souren heeft Guusje toen het Neurotherapie Centrum Hilversum opgericht. Als directrice en neurotherapeut is zij zeer gepassioneerd om dit revolutionaire vakgebied verder te brengen via de praktijk, onderzoek en onderwijs.

Erik van Beuningen

Als biologisch psycholoog heeft Erik van Beuningen een brede interesse in alles wat met menselijk gedrag te maken heeft. Al tien jaar lang werkt hij met veel plezier als neurofeedback-therapeut binnen het Neurotherapie Centrum Hilversum. Erik is graag intensief bezig met de behandeling van de cliënt om zo samen tot het beste resultaat te komen. Ook doet hij veel onderzoek en is hij actief in het ontwikkelen van theoretische kennis omtrent neurofeedback.

Friso Bergsma

Welbevinden in alle aspecten van het zijn speelt voor Friso Bergsma een grote rol in het leven. Omdat hij de mens altijd als een geheel ziet is juist de integratie van verschillende invalshoeken zo belangrijk bij het oplossen van gezondheidsproblemen. Geen cliënt is immers hetzelfde. Deze complete integratie vind Friso terug in neurotherapie. Naast het hebben van zijn eigen praktijk werkt hij daarom ook sinds 2009 met veel tevredenheid parttime bij het Neurotherapie Centrum Hilversum. Friso verzorgt de intakes, geeft trainingen en begeleidt bij het Integrated Listening System traject. 

Joanne Bouland

Al sinds 2003 werkt Joanne Bouland parttime als neurofeedback-therapeute bij het Neurotherapie Centrum Hilversum. 'Er hangt een prettige en harmonieuze sfeer op de werkvloer wat er voor zorgt dat we als team optimaal kunnen investeren in een goede cliënt-behandelaar relatie', aldus Joanne. Ze haalt heel veel voldoening uit de uitstekende resultaten die samen met de cliënten bereikt worden.

Margalith Ledder

Margalith is management assistente en verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. Zij is degene die u meestal het eerst aan de telefoon en aan de balie zult treffen. Margalith is een organisatorische duizendpoot met een glimlach voor haar omgeving. Positief contact met mensen is voor haar heel belangrijk, het geven van Quantum Touch is hier een voorbeeld van.

Meer Informatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Neurotherapie Centrum Hilversum bestaat uit de volgende mensen: Voorzitter: Dr. Piet Leguit, gepensioneerd algemeen chirurg van het Utrechtse Diakonessenhuis. Auteur van het boek "Verdrongen gevoel". Dr. Harold Bult, psycholoog, projectleider en senior scientist bij NIZO Food Research, Ede. Drs. Willem Frans van Doorn, register accountant, Hoofd Finance Eurocept. Dr. Wies Vasmel, arts, specialist interne geneeskunde en hematologie in het Sint. Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Mr. Valerie de Zwaan-Deiter, jurist, voormalig mediaton functionaris Rechtbank Utrecht.  

 

Beroepsvereniging

Sinds 2005 is Neurotherapie Centrum Hilversum lid van de beroepsvereniging voor neurofeedbacktherapeuten. Om constante en hoogwaardige kwaliteit te waarborgen zijn wij lid van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG). Maandelijkse bijscholingsdagen voor onze therapeuten verzekeren een professionaliteit en kennisniveau van het hoogst mogelijke niveau. Daarnaast zorgt onze aansluiting bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) voor een constante kwaliteitscontrole en gecertificeerde opleidingen binnen de integrale geneeskunst. Een klachtencommissie en tuchtraad maken beiden onderdeel uit van het NFG.

Het NCH is aangemeld bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners: AGB code: 94-(0) 03415.

Neurotherapy Centers for Health

Het Neurotherapie Centrum Hilversum werkt al sinds 2001 nauw samen met Marty Wuttke, oprichter van het Neurotherapy Centers for Health in de Verenigde Staten. Marty Wuttke is een van de grondleggers van neurofeedback en komt geregeld naar Nederland voor het geven van trainingen en workshops.

 

Opleidingen

In samenwerking met de scholingscommissie van het Platform Neurotherapie verzorgt Neurotherapie Centrum Hilversum volledige opleidingen tot neurotherapeut. 

Basisopleiding 2016

In onze basisopleiding Neurotherapie leert u de praktische en theoretische beginselen van neurotherapie. Dit doen wij in kleine groepen van maximaal zes studenten bij ons in de praktijk. De basisopleiding bestaat uit minimaal twee keer zes dagen cursus en een periode van praktische training.  De cursusdagen duren van 10:00 - 17:00 uur. De locatie is het Neurotherapie Centrum Hilversum, Oude loswal 32.  Op dit moment staat er nog geen nieuwe opleiding gepland, maar bij voldoende aanmeldingen kan dit op korte termijn gerealiseerd worden.

Wilt u meer weten over deze cursus of het gehele opleidingstraject tot neurotherapeut? Vul dan onderstaand formulier in.

 

Persoonlijk opleidingstraject

Naast onze basisopleiding bieden wij ook persoonlijke opleidingen aan tot geaccrediteerd neurotherapeut. Alleen of met maximaal één andere student worden de toepassingen van neurofeedback en neurotherapie intensief bestudeerd. Het voordeel van dit persoonlijk traject is dat u zowel uw eigen leertempo als schema kan bepalen. Zowel theorie als praktijkervaring wordt in deze opleiding uitvoerig behandeld. Aan het einde van deze opleiding heeft u een solide basiskennis van de verschillende facetten van neurofeedback, neurotherapie en de werkvelden waar deze worden ingezet.

Wilt u meer weten over ons opleidingstraject tot neurotherapeut? Vul onderstaand formulier in.

Inschrijven

Informatieavond woensdag 14 oktober, beter concentreren en leren door Neurotherapie

Gepost door Neurotherapie Centrum Hilversum

Op woensdag 14 oktober 2015 wordt in het Neurotherapie Centrum Hilversum een informatieavond gehouden. Het onderwerp: beter concentreren en leren door Neurotherapie. Aanvang 19.30, adres: oude loswal 32, Hilversum

Start opleiding tot neurofeedbacktherapeut in November

Gepost door Neurotherapie Centrum Hilversum

Op maandag 2 november 2015 start onze opleiding tot neurofeedbacktherapeut. Basismodule A wordt gegeven op 2,3,4,9,10 en 11 november in ons centrum te Hilversum. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de opleiding, zie hieronder

"ik heb veel meer rust, geen overprikkeling meer. Veel verwerkt van vroegere (jeugd)problemen, heb meer energie en meer inzicht in mijzelf!" Anke, Maarn

Inschrijven

Benieuwd naar de mogelijkheden van neurotherapie? Meldt u hier aan voor een gratis en geheel vrijblijvende proefsessie! Maak kennis met neurotherapie en wat het voor u kan betekenen.

De proefsessie duurt één uur en geeft u een duidelijk idee hoe een volledige neurotherapie behandeling eruit ziet. Er wordt uitgelegd hoe het maken en analyseren van een EEG werkt, vervolgens kan er, afhankelijk van de wensen en de tijd, een aantal minuten een voorbeeld training gedaan worden. Er wordt bij een proefsessie dus GEEN EEG gemaakt.

 

Bel ons of laat een bericht achter; wij nemen dan contact met u op.

 

Wilt u informatie ontvangen over neurotherapie, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

 

Neurotherapie Centrum Hilversum

Oude Loswal 32
1217 TG Hilversum
Routebeschrijving ›

tel. 035 - 628 68 95

Het secretariaat is het beste telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Op andere momenten kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. 

 

 

We zijn ook actief op Facebook!

 

Openingstijden

Het Neurotherapie Centrum Hilversum is zes dagen per week geopend:

maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur

Ook op zaterdag geopend

09.00 - 13.00 uur / 14.00 - 18.00 uur